www.bgemn.ubhealth.mn

ЦАХИМ АРХИВ ҮҮСГЭХ ЖУРАМБАТЛАВ

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ Ө. БАТЖАРГАЛ

ЦАХИМ АРХИВ ҮҮСГЭХ ЖУРАМ

Энэхүү журамын зорилго нь байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог бий болгох, мэдээллийн сүлжээ, системийн найдвартай ажиллагаа, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, гаднаас болон дотоодоос учирч болох халдлага, аюул заналаас урьдчилан сэргийлэх , компьютерт хадгалсан мэдээлэл устсан тохиолдолд CD,DVD дээрх хуулбарыг ашиглахад оршино.

НЭГ: Баримтад цахим хувь үйлдэх арга ажиллагаа

1.1 Ажилтан сканердах техник хэрэгслийн ажиллагааны горимтой танилцаж, ажиллагааг бүрэн эзэмшсэн байна.

1.2 Баримтыг сканердахдаа хадгаламжийн нэгжийн бүх хуудсыг /ар өвөргүй/ сканердана. Үүнд: Ашиглалтын хуудас, нүүр хуудас, товьёг, үндсэн хуудаснуудын ар, өвөр тал, баталгааны хуудас бүгд орно.

1.3 Adobe Acrobat програмын тусламжтай сканердахын тулд File цэсний Create PDF-> From Scanner-> Custom Scan командыг сонгоно.

1.4 Баримтыг сканердахдаа 4.3-д заасан програмыг ашиглах ба сканердаж дууссаны дараа баримтын бичвэр болон ерөнхий харагдах байдлыг тодруулах, өө сэв, толбыг арилгах зэрэг шаардлагатай засваруудыг Adobe Photoshop програмын тусламжтайгаар хийнэ.

1.5 Сканердах цэгийн нарийвчлал/Resolution/-ыг тогтоохдоо архивын баримтын харагдах байдлыг алдагдуулахгүй байлгах зорилгоор цэгийн нарийвчлалыг 300-600dpi-аар сонгоно.

Сканердах ажилд дараах зүйлийг анхаарна.

· эх бичвэрийн гаргац муу, өнгө нь бүдэг байвал баримтыг сканердах үед цэгийн нягтралыг нэмэгдүүлнэ.

· баримт хэт нимгэн хуудастай, хуудас нь гэрэлтэж байвал ар талд нь цулгуй цагаан цаас барьж сканердана /кальк, синьк, муутуу цаасан баримт г.м/.

· сканердах баримтын бичвэр, тамга, тэмдэг, гарын үсэг гэх мэт зарим хэсгүүд нь өнгөтөөр байгаа тохиолдолд баримтын харагдах бодит байдлыг нь алдагдуулахгүйн тулд өнгөт/Color picture/-өөр сканердана. Баримт дахь бүх мэдээлэл хар цагаан эсвэл нэг өнгөөр байгаа бол хар саарал/Grayscale picture/ өнгийг сонгоно.

ХОЁР: Баримтад цахим хувь үйлдэх үйл ажиллагаанд дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:

2.1 баримтын мэдээллийн үнэт байдлыг алдагдуулахгүй, бодит байдлыг өөрчлөхгүй байх

2.2 баримттай болгоомжтой харьцаж гэмтээхгүй байх

2.3 баримтын гадаад, дотоод онцлог шинжийг хэвээр хадгалах

2.4 мэдээлэл тээгчийн шинж чанарыг муутгахгүй байх

2.5 баримтыг хуулбарлах үед түүний үндсэн дарааллыг алдагдуулахгүй байх.

2.6 ажлын явцад баримтын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах зэрэг болно.

ГУРАВ: Цахим баримтыг компьютерт, CD DVD-д хадгалах

3.1 Цахим хувьд “файл”-ын нэр өгөхдөө эх баримтын шифр буюу хөмрөг, данс, хадгаламжийн нэгж, баримт үүссэн огноо, дугаарыг оролцуулах бөгөөд энэ нь цахим хувийн бүртгэлийн дугаар болно. Жишээ нь 25-р хөмрөгийн 2-р дансны 60-р хадгаламжийн нэгжийн 2012 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 15 дугаартай баримтын цахим хувийн файлын нэрийг “25-2-60-2012.02.20-15” гэж өгнө.

3.2 Цахим баримтыг тодорхой хугацааны давтамжтайгаар сервер болон тусгай мэдээлэл тээгч /CD, DVD, зөөврийн хард/-д хадгална. Энэ нь цаашид төрийн архивт цахим мэдээллийн сангаар нөхөн бүрдүүлэлт хийх, төрийн архивын нэгдсэн мэдээллийн санд хадгалах, ашиглуулах үндсэн нөхцөл болно.

3.3 Цахим баримтад нэр өгч хадгалсан мэдээллийн сан, програм хангамж болон тусгай тээгчид хуулбарлаж хадгалсан хадгалалтын хувь/CD,DVD,зөөврийн хард/-ийг холбогдох ажилтнууд /архивч, мэдээллийн технологийн ажилтан/-д хүлээлгэн өгч, ажил хүлээлцсэн акт хөтөлж баримтжуулна.

3.4 Сканердсан хадгаламжийн нэгжийн ажлын гүйцэтгэлийг “нүүр”-ээр тооцно. Тухайлбал цаасны 2 талд байгаа ар өвөргүй сканердсан хуудсыг 2 нүүр гэж тооцож ажлын мэдээний хуудсанд тэмдэглэнэ.

3 .5 Баримтын баталгааны хэсэг, үндсэн бичвэр, дүрслэлд/мэдээллийн агуулгад/ ямар нэгэн өөрчлөлт, засвар хийхийг хориглоно.

ДӨРӨВ: Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

4.1 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, гадны халдлагаас хамгаалах, мэдээлэл алдагдахаас сэргийлэх зорилгоор техник хэрэгслийн найдвартай ажиллагааг хангах, сүлжээ, серверийн аюулгүй байдлыг хангах, хорт код, вирусээс хамгаалах, нууц үг хэрэглэх, мэдээллийг хамгаалахад чиглэгдсэн бусад арга хэмжээг авч ажиллана.

БОЛОВСРУУЛСАН

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЧ Д. БАЯРЦЭЦЭГ

 

Зочдын тоо

Гишүүд : 11
Нийт мэдээ : 162535
Web Links : 6
Мэдээ үзсэн : 5358494

Цаг агаар

La séance doit durer au minimum une bonne heure, au maximum trois heures, hors échauffement. Confondre kamagra pas cher pharmacie “hégémonie” avec une simple domination des FMN serait une erreur: 15 femmes ont déclaré souffrir de efficacite viagra generique dysfonctionnement sexuel et être en détresse sexuelle. Malheureusement, l’homme apporte très peu de zinc à son achat priligy france pharmacie organisme via les aliments. La République islamique a su leur apporter un soutien décisif, en particulier pour acheter Priligy en ligne en france combattre les djihadistes en Syrie et en Irak. Cette baisse hormonale peut favoriser un moindre désir et une moindre vitalité sexuelle.

Quali cure di primo soccorso abbiamo bisogno dopo aver fatto sesso per la prima volta? Non è responsabile per l’articolo acquistato da risorse di terze parti. kamagra farmacia precio inoltre, secondo gli studi, le donne tendono a sviluppare molto più velocemente una tolleranza alla Cannabis, molto più pronunciata di quella degli uomini. Non ci sono cialis comprare on line tecniche universali perché l’approccio può variare, tra l’altro, in base al tipo di rapporto che avete e alla sua personalità. Anzi il discutere sui sistemi comprar viagra generico farmacia farmacologici per aumentare la virilità, ha spostato ancora di più l’attenzione sulla questione dell’erezione e non sul desiderio. Potete anche aggiungere alla Comprare Clomid vostra dieta il latte di mandorle, per ridurre in modo naturale il problema di mancanza di libido. Infatti, il desiderio nell'uomo cambia a seconda dell'età e del contesto, ma non solo.

Pour y faire face, là encore, on intervient et vous livre tous les conseils pour surmonter une baisse de libido dans le https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/formation/acheter-viagra-lyon.html couple… (Faites semblant jusqu’à y arriver) Eh bien, parfois, c’est exactement ce que vous devez faire. Ces méthodes http://adt.educagri.fr/editer_img/edit/site-serieux-vente-lioresal.html comprennent des pilules, des crèmes, des dispositifs de traction et de plus effrayant, de la chirurgie. Nous avons consultés les http://costard-homme.com/pilule-lioresal.html avis sur Titan Gel et nous avons trouvés une solution idéale pour donner une seconde jeunesse à notre vie de couple” Florence https://pascher-prix.com/kamagra-prix/ 62 ans. D’un part, j’ai retrouvé des érections parfaitement normales, et surtout, je peux durer beaucoup plus longtemps que d’habitude.

Санал асуулга

Сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авахад таньд юу хэрэгтэй байна.
 

Тамхины хор хөнөөл

Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Зөвлөгөө