www.bgemn.ubhealth.mn

Өргөдөл гомдол

Өргөдөл гомдол

Эрүүл мэндийн төвийн удирдлагууд ажлын өдөр бүр иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт, талархал, гомдлыг хүлээн авах хуваарийг ЭМТ-ийн цахим хуудсанд байршуулан ажиллаж байна.

Өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх журам”-ын дагуу иргэд, ажилчдаас санал хүсэлт хүлээн авах хуваарийг долоо хоногийн графикт оруулан удирдлагын зөвлөлийн болон “Ёс зүйн салбар хороо”-ны гишүүд 5 өдөрт багтаан холбогдох асуудлыг зохих хурлаар оруулан шийдвэрлэж, санал хүсэлтийг барагдуулж байна.

2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний байдлаар 106 өргөдөл, гомдол, санал ирүүлсэнээс 11-11-ийн төвөөр 76, бичгээр 23, утсаар 4, биечлэн 1, бусад хэлбэрээр 5 байна.

Гомдол, саналыг төрлөөр нь ангилвал гомдол 58 буюу нийт гомдлын 54.7%, хүсэлт 31 буюу 29.2%, талархал 15 буюу 14.1%, санал 2 буюу 1.8%-ийг тус тус эзэлж байна.

Өргөдөл, гомдол, саналыг агуулгаар ангилвал эмч, эмнэлгийн ажилтчдын мэргэжлийн ур чадвар, харилцаа, хандлага, ёс зүйтэй холбоотой 32 буюу нийт өргөдөл, гомдлын 31.1%, эмчилгээ үйлчилгээний чанар хүртээмжтэй холбоотой 18 буюу 16.9%, эмчилгээний төлбөр дэмжлэг хүсэхтэй холбоотой 10 буюу 9.4%, ажилтнуудын нийгмийн асуудалтай холбоотой 0, бусад асуудлаар ирүүлсэн 46 буюу 43.3%-ийг тус тус эзэлж байна.

Нийт 106 санал хүсэлтийн асуудлыг шийдвэрлэсэн бөгөөд шийдвэрлэлтийн хувь 100% байна. Үйлчлүүлэгчдээс санал хүсэлт хүлээн авах 11365036 дугаартай утсыг тогтмол ажиллуулж байна.

 

Зочдын тоо

Гишүүд : 2
Нийт мэдээ : 162535
Web Links : 6
Мэдээ үзсэн : 3803382

Цаг агаар

Санал асуулга

Сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авахад таньд юу хэрэгтэй байна.
 

Тамхины хор хөнөөл

Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Зөвлөгөө