www.bgemn.ubhealth.mn

Төсөл хөтөлбөрСэдэв :

Эмэгтэйчүүдийн жирэмсэн ба жирэмсэн бус үеийн судасны эсэргүүцлийг судасны тонометрээр тодорхойлох судалгаа

Зорилго

Эмэгтэйн судасны үйл ажиллагаанд жирэмслэлт хэрхэн нөлөөлдөг тухай судлах

Зорилт

1. Ойрын 6 сарын хугацаанд жирэмслэхээр төлөвлөсөн эмэгтэйн судасны эсэргүүцлийг судасны тонометрээр тодорхойлох

2. Жирэмсэлсэн эмэгтэйчүүдийг судалгаанд оролцуулан жирэмсэн үеийн судасны эсэргүүцлийг судасны тонометрээр тодорхойлох

3. Судалгаанд хамрагдсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төрсний дараах судасны эсэргүүцлийг судасны тонометрээр тодорхойлох

Аргачлал

Судалгааны загвар

Ойрын 6 сарын хугацаанд жирэмслэхээр төлөвлөж буй эмэгтэйчүүдэд судасны эсэргүүцлийг тодорхойлж жирэмслэснээс нь хойш хянах проспектив кохорт судалгаа хийнэ.

Судалгааг хоёр үе шаттай явуулна:

1-р шат: Ойрын 6 сарын хугацаанд жирэмслэхээр төлөвлөж буй эмэгтэйчүүдийг сонгож, судасны уян хатан чанарыг хэмжиж тодорхойлно. Зөвхөн жирэмсэлсэн эхчүүдийг даган судална .

2-р шат: Судалгаанд хамрагдсан жирэмсэн эхчүүдийг төрсний дараа буюу төрснөөс хойш 2 сарын дараа судасны уян хатан чанарыг хэмжиж үзнэ.

Судалгааны хамрах хүрээ

Судалгааны материал цуглуулалтыг ЭНЭШТ-ийн эх барих эмэгтэйчүүдийн клиникийн нөхөн үржихүйн зөвлөх поликлиникт хийнэ.

Судалгааны түүвэрлэлт

Судалгаанд оролцох эмэгтэйчүүдээс зөвшөөрөл авч, зөвшөөрсөн эмэгтэйчүүд дараах шалгууруудыг хангасан тохиолдолд судалгааг хийнэ.

Судалгаанд оролцуулах шалгуур

1. 18-40 настай

2. Жирэмсэн биш,

3. Ойрын 6 сарын хугацаанд жирэмслэхээр төлөвлөж буй

4. 4 хүртлэх сарын хугацаанд жирэмслэх оролдлого хийж буй эмэгтэйчүүдийг хамруулна.

Мэдээлэл цуглуулалт

Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн гэр бүл бүртгэх товчоонд зар мэдээ нааж FM радио, сонин, телевизээр судалгаанд хамруулах шалгуур бүхий мэдээлэл багтаасан зарыг 2 сарын турш мэдээлнэ. Ойрын хугацаанд жирэмслэхээр төлөвлөж буй, сүүлийн 4 хүртлэх сарын хугацаанд жирэмслэх оролдлого хийж буй эмэгтэйчүүдийг судалгаанд хамруулна.

Утсаар авах сорил асуулга: Сорил асуулгын дагуу шалгуурт багтах эсэхийг тогтооно.

1) Эмэгтэйд судалгааг товч танилцуулна

2) Асуулт байгаа эсэхийг тодруулна

3) Судалгааны тухай хаанаас сонссон тухай асууна

4) Эмэгтэйн нас, жирэмслэхээр төлөвлөж буй эсэх, төлөвлөж буй хугацааг асууна

5) Эмэгтэйн нэр, утасны дугаар болон судалгааны төв дээр ирэх боломжтой цагийг бүртгэнэ

Хэрэглэгдэх багаж:

Судасны уян чанарыг үзэх SphygmoCor CPV судасны тонометр (багажийн тухай мэдээллийг хавсралтаас үзнэ үү), компьютер, цусны даралт хэмжих аппарат.

Анхны үзлэг

1) Эмэгтэйд судалгааг товч танилцуулан асуулт байгаа эсэхийг тодруулна

2) Эмэгтэйд таниулах зөвшөөрлийн хуудсыг танилцуулна

3) Эмэгтэйн нэр, хаяг, утасны дугаар, утсаар ярих хамгийн тохиромжтой үе зэргийг тэмдэглэнэ

4) Эмэгтэйн өндөр, биеийн жинг үзэж тэмдэглэнэ

5) Эмэгтэйн төрсөн огноо, жирэмслэлтийн тоо, төрөлтийн тоо, өмнөх жирэмсний явц зэргийг багтаасан сорил асуулгын дагуу мэдээллийг авна

6) Жирэмсэнг үгүйсгэх зорилгоор шээсэнд жирэмсний сорил хийнэ

7) Эмэгтэйн артерийн даралт ба судасны эсэргүүцлийг хэмжинэ

8) Эмэгтэйг жирэмсэлмэгцээ холбоо барихыг хүснэ

Жирэмсэлсэн эсэхийг сар болгон утсаар лавлана. Эмэгтэй жирэмсэлсэн тохиолдолд судалгааны төвд ирэхийг урьж шээсэнд жирэмсний сорил тавьж артерийн даралт, биеийн жинг үзнэ. Мөн сүүлийн сарын тэмдэг ба уламжлалт ба онош зүйн шинжилгээгээр төрөх хугацааг урьдчилан тодорхойлж тэмдэглэнэ.

Жирэмсэн үеийн үзлэг

Жирэмсэн үеийн судасны эсэргүүцлийг хэмжих эхний үзлэгийг 24-26 долоо хоногтойд хийнэ. 1-р шатанд хамрагдсан 60 эмэгтэйчүүдийн 50%-с цөөн хувь жирэмсэлсэн тохиолдолд жирэмсний 32-34 долоо хоногтойд судасны эсэргүүцлийг дахин нэг удаа хэмжинэ.

Төрсний дараах үеийн үзлэг

Төрснөөс хойш 2 сарын дараа эмэгтэйн биеийн жин, артерийн даралт ба судасны эсэргүүцлийг хэмжинэ.

Асуух зүйл байвал: БГЭМН-н ЭБЭНҮЭМЕЗ -70193663


Il Dottor Ferran Garcia, capo del Servizio di Andrologia dell’Institut Marques, acquisto viagra prezzo e stato nominato presidente della Societa Spagnola di Andrologia, Medicina Sessuale e Riproduttiva (ASESA). L’omofobia a scuola sembra, in altre parole, riflettere acquistare cialis farmacia anzitutto il limite degli stereotipi legati all’identita di genere eterosessuale che vorrebbero “maschi” e “femmine” confinati in cliche ben distinti.
 

Зочдын тоо

Гишүүд : 11
Нийт мэдээ : 162535
Web Links : 6
Мэдээ үзсэн : 5358500

Цаг агаар

La séance doit durer au minimum une bonne heure, au maximum trois heures, hors échauffement. Confondre kamagra pas cher pharmacie “hégémonie” avec une simple domination des FMN serait une erreur: 15 femmes ont déclaré souffrir de efficacite viagra generique dysfonctionnement sexuel et être en détresse sexuelle. Malheureusement, l’homme apporte très peu de zinc à son achat priligy france pharmacie organisme via les aliments. La République islamique a su leur apporter un soutien décisif, en particulier pour acheter Priligy en ligne en france combattre les djihadistes en Syrie et en Irak. Cette baisse hormonale peut favoriser un moindre désir et une moindre vitalité sexuelle.

Quali cure di primo soccorso abbiamo bisogno dopo aver fatto sesso per la prima volta? Non è responsabile per l’articolo acquistato da risorse di terze parti. kamagra farmacia precio inoltre, secondo gli studi, le donne tendono a sviluppare molto più velocemente una tolleranza alla Cannabis, molto più pronunciata di quella degli uomini. Non ci sono cialis comprare on line tecniche universali perché l’approccio può variare, tra l’altro, in base al tipo di rapporto che avete e alla sua personalità. Anzi il discutere sui sistemi comprar viagra generico farmacia farmacologici per aumentare la virilità, ha spostato ancora di più l’attenzione sulla questione dell’erezione e non sul desiderio. Potete anche aggiungere alla Comprare Clomid vostra dieta il latte di mandorle, per ridurre in modo naturale il problema di mancanza di libido. Infatti, il desiderio nell'uomo cambia a seconda dell'età e del contesto, ma non solo.

Pour y faire face, là encore, on intervient et vous livre tous les conseils pour surmonter une baisse de libido dans le https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/formation/acheter-viagra-lyon.html couple… (Faites semblant jusqu’à y arriver) Eh bien, parfois, c’est exactement ce que vous devez faire. Ces méthodes http://adt.educagri.fr/editer_img/edit/site-serieux-vente-lioresal.html comprennent des pilules, des crèmes, des dispositifs de traction et de plus effrayant, de la chirurgie. Nous avons consultés les http://costard-homme.com/pilule-lioresal.html avis sur Titan Gel et nous avons trouvés une solution idéale pour donner une seconde jeunesse à notre vie de couple” Florence https://pascher-prix.com/kamagra-prix/ 62 ans. D’un part, j’ai retrouvé des érections parfaitement normales, et surtout, je peux durer beaucoup plus longtemps que d’habitude.

Санал асуулга

Сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авахад таньд юу хэрэгтэй байна.
 

Тамхины хор хөнөөл

Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Зөвлөгөө